บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด เปิดรับสมัครงาน
ผู้ที่มีความสนใจรักในงานบริการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


careers

  1. พนักงานซุปเปอร์ (จัดเรียงสินค้า) จำนวน 5 อัตรา
  2. พนักงานแคชเชียร์ จำนวน 3 อัตรา
  3. พนักงานขายดีพาร์ท จำนวน 3 อัตรา
  4. แม่บ้าน จำนวน 5 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 น. /11.30 – 20.30 น. )
  • ระดับการศึกษา ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่)
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)
  • มีความซื่อสัตย์/ขยัน รักในงานบริการ)
  • ตำแหน่งที่ 4-5 ไม่จำกัดวุฒิ


เอกสารแนบการสมัครงาน รายละเอียดดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบเกณฑ์ทหาร
- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- เอกสารอื่นๆ เช่น Resume ,ใบผ่านงาน,หนังสือรับรองการทำงาน, เกียรติบัตรต่างๆ
หมายเหตุ เอกสารทุกใบ จะต้องเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ


สนใจสมัครงานได้ที่ สำนักงาน ชั้น 4 ห้างอัมพร อยุธยา สาขาเจ้าพรหม
วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
หรือ โทร 0 3532 8111 ต่อ 1911 (ฝ่ายบุคคล), 09 4551 1692 (คุณรัตนา)