เกี่ยวกับห้างอัมพร

ห้างอัมพร ... ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น แห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เริ่มธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 เราได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี
ให้กับลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดระยะเวลากว่า 58ปี 
ซึ่งเราได้ใช้คำว่า"อัมพร"ในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด
อันประกอบไปด้วย อัมพรซุปเปอร์สโตร์ และอัมพรดีพาร์ทเมนท์สโตร์
ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด  2 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


               ** โดยเริ่มจากปี พ.ศ.2505 ได้เปิดดำเนินกิจการ ห้างอัมพร (สาขาหัวรอ) 
               ** ปีพ.ศ.2537 เปิดกิจการ อัมพรดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สาขาตลาดเจ้าพรหม  
               ** ปีพ.ศ.2542 เปิดกิจการ อัมพรซุปเปอร์สโตร์สาขาโรจนะ (ตลาดแกรนด์) 
               ** และในปีพ.ศ.2550  ได้เปิดกิจการ "อัมพรดีพาร์ทเมนท์สโตร์

        (สาขาศูนย์การค้าแอมโปมอลล์) ซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่ของอัมพรดีพาร์ทเมนท์สโตร์

 

     โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราคำนึงถึงมาโดยตลอดคือ การพัฒนา 

     ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า ด้วยการนำเสนอ 
     สินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า การให้บริการที่ดี 
     และในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าเกิด ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
  
     สโลแกนของพวกเราชาวอัมพร "ทุกช่วงเวลาจับจ่ายที่คุ้มค่า กับห้างอัมพรอยุธยา"

 headerAmpornDe


พันธกิจของเรา

เพื่อนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ด้วยสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย และการบริการที่เป็นกันเอง เพื่อสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า"

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่โดดเด่น มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ที่มีวิธีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบของห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่"